X

پیام سلامتی

بررسی نقش بیماری های ناشی از آسیب اجتماعی و تاثیر آن در زندگی جوانان
همه ما در جامعه با معضلات و آسیب اجتماعی کم و بیش آشنایی داریم معضلاتی همچون روابط پرخطر، طلاق، مصرف انواع مخدرها، فشارهای روانی خانواده ها وروابط فرار زناشویی و مواردی دیگر از این قبیل ،از جمله آسیبهای اجتماعی می باشند که در اغلب مواقع با اضطراب و افسردگی همراه می باشد و یا منجر به آن می شود. /P...
دوشنبه، 07 تیر 1400 - 19:17
پوستر و بنر آموزش و ارتقاء سلامت
سلامت تنها به موقعيت اقتصادي و اجتماعي افراد وابسته نيست . سلامت و هر آنچه كه مرتبط با آن است: بازتابي از وضعيت فعلي جمعيتي خاص يا گروهي از مردم ؛ انعكاسي از موقعيت افراد و جوامع در بستر اجتماعي مربوطه و روش نگاه به آنها توسط دولت ؛ و همچنين انعكاسي از وجود يا فقدان بستري صحيح و قطعي براي سلامت است ...
دوشنبه، 07 تیر 1400 - 19:09