شماره: 38607
1401/03/23
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

به منظور ايجاد، گسترش، همفكري و همكاري هاي آموزشي- پژوهشي في مابين و به منظور استفاده بهينه از پتانسيل و ظرفيت هاي علمي– پژوهشي، تفاهم نامه دوجانبه اي بين مركز تحقيقات بيماري هاي غيرواگير دانشگاه علوم پزشكي ايلام و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان توافق و به امضاء رسید. با امضاي اين تفاهم نامه طرفين حداکثر تلاش خود در جهت گسترش توان علمي در حل مشکلات و معضلات علمي- تحقيقاتي موضوع اين تفاهم نامه مبذول می دارند.

حق انتشار محفوظ است ©